ATALIAN RS |

ATALIAN RS |

Samostalni stručni saradnik za pravne poslove

 • Bulevar patrijarha Germana 18, 11223, Beograd, Srbija
Ostale otvorene pozicije

Tip zaposlenja

Ugovor o radu

Trajanje zaposlenja

Na određeno - puno radno vreme

Indrustrija

Stručni saradnik za pravne poslove

Iskustvo

Minimum tri godine iskustva rada u privredi

Obrazovanje

Visoka stručna sprema: pravni fakultet;

Rok za konkurisanje

31/01/2021

Mesto zaposlenja: Beograd

Glavni zadaci i odgovornosti:

 • Sprovođenje statusnih promena i drugih promena pred Agencijom za privredne registre i usaglašavanje dokumenata Privrednog društva sa propisima Republike Srbije;
 • Aktivno angažovanje u procesu ugovaranja, sporovima, postupcima i pripremi dokumentacije za javne nabavke;
 • Praćenje i primena zakonskih i drugih propisa iz delatnosti rada Privrednog društva;
 • Predlaže utuženja i izrađuje tužbe, predloge i koordinira rad sa advokatskom kancelarijom;
 • Izrada i tumačenje ugovora obligaciono-pravnog karaktera, komercijalnih ugovora, ovlašćenja, odluke, pravilnike i procedura u skladu sa zakonskim propisima i interesima Privrednog društva;
 • Učestvuje u postupcima i priprema dokumentaciju za javne nabavke;
 • Zastupa privredno društvo pred nadležnim državnim institucijama u sudskim procesima, po potrebi;
 • Kontinuirano prati i analizira zakone iz relevantnih oblasti za poslovanje Privrednog društva;
 • Vrši kontrolu usklađenosti svih akata društva sa zakonskim propisima kroz praćenje svih relevantnih pozitivnih zakonskih propise iz oblasti rada i radnih odnosa;
 • Podrška u praćenju procedura i saradnji sa inostranim partnerima i spoljnim pravnim savetnicima;
 • Aktivna podrška službi finansija u cilju naplate potraživanja i službi nabavke u cilju sprečavanja kršenja ugovornih obaveza od strane dobavljača (raskidi ugovora, naplata šteta itd.).

Vaš profil:

 • Visoka stručna sprema: pravni fakultet;
 • Odlično znanje engleskog jezika i rada na računaru – MS Windows i MS Office;
 • Minimum tri godine iskustva rada u privredi
 • Poznavanje upotrebe internet pretraživača;
 • Komunikativnost, fleksibilnost u mišljenju, odgovornost, savesnost u radu i ponašanje u skladu sa čvrstim etičkim načelima, timska orijentisanost;
 • Prednost imaju kandidati sa položenim pravosudnim ispitom.

Kontakt:

Email: posao@atalian.rs
Telefon: +381 61 284 56 59

Zašto ATALIAN?

 • Zato što smo lideri u ovoj oblasti pružanja usluga
 • Zato što se zarade isplaćuju od 5 do 10 za prethodni mesec
 • Zato što radimo sa profesionalnom opremom, hemijom i po svetskim standardima
 • Zato što imamo najbolje klijente

Prijavite se za posao